Chairs and Members

Chair:

Prof Paolo Ghia

Co-chair:

Prof Carol Moreno

Executive Board:

  • Sarka Pospisilova (Brno)
  • Arnon Kater (Amsterdam)
  • Kostas Stamatopoulos (Thessaloniki)
  • Andrew Rawstron (Leeds)
  • Richard Rosenquist (Stockholm)